تکمیل فرم خرید
نام فایل

تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی،تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن

قیمت 135,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >